OM OSS

Fra første januar 2007 overlot Bydel Frogner drift og utleie av arealene utenfor Majorstuhuset (Majorstutorget) til Majorstuhuset AS.

Majorstuhuset AS og Majorstutorget forvaltes av PW JOHNSEN EIENDOM (www.pwje.no), som har kontorer i Majorstuhuset. (www.majorstuhuset.no


Kontakt oss:

post@majorstutorget.no

ET LEVENDE TORG

Majorstuhuset er Majorstuas ”landemerke” med sin historikk og sentrale beliggenhet. Majorstua er vestkanten på en usnobbete måte. Bydelen er både bolig/rekreasjonsområde, trafikknutepunkt og et stadig mer populært handelsområde.

Vår visjon er at Majorstutorget (plassen foran Majorstuhuset) skal bli et levende torg, en inkluderende handelsplass og møteplass for næringsliv, lokalbefolkning og tilreisende. Majorstutorget skal fortelle den gode historien om hva bydelen har å tilby og være et lokalt lite marked hvor publikum kan oppleve inspirerende handel og spennende aktiviteter.

VÆR KREATIVE

Salgsbodene og standplassene på Majorstutorget skal gi rom for mangfold og variasjon og bør være interessesant for mange ulike aktører. Vi oppfordrer derfor leietakerne til å være kreative, tenke nytt og bidra til å gjøre Majorstutorget attraktivt for så vel publikum som andre leietakere. Så langt det er mulig vil vi legge forholdene til rette for de leietakerne som kan bidra til at torget blir et levende torg.


Utviklet av Frameworks AS